Početna

Upravna tijela nadležna za upis u Obrtni registar

 


Pregled po županijama
Pregled po županijama

   naziv upravnog tijela

   adresa

   telefon

    fax

     e-mail

      Web-stranica

       pogledajte lokaciju na Geoportal DGU

       Kontakti

       Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

       Radnička cesta 80
       10 000 Zagreb
       e-mail: javnost@mingor.hr
       centrala: 01/3717-111
       faks: 01/3717-149

       OIB: 19370100881
       MB: 2831309

       Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt

       Ulica grada Vukovara 78
       10 000 Zagreb

       e-mail: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr
       centrala: 01/6106-111
       tajnica uprave:
       tel: 01/6106-120

       Pisarnica (za djelokrug gospodarstva, poduzetništva i obrta)


       Ulica grada Vukovara 78
       Primanje stranaka radnim danom od 8:30 do 13:30 sati
       tel: 01/6106-842, 01/6106-841
       Opširnije...