Početna

Upravna tijela nadležna za upis u Obrtni registar

 


Pregled po županijama
Pregled po županijama

   naziv upravnog tijela

   adresa

   telefon

    e-mail

     Web-stranica

      pogledajte lokaciju na Geoportal DGU

      Kontakti

      Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

      Radnička cesta 80
      10 000 Zagreb
      e-mail: javnost@mingor.hr
      centrala: 01/3717-111
      faks: 01/3717-149

      OIB: 19370100881
      MB: 2831309

      Uprava za industriju, poduzetništvo i obrt

      Ulica grada Vukovara 78
      10 000 Zagreb

      e-mail: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr
      centrala: 01/6106-111
      tajnica uprave:
      tel: 01/6106-120

      Pisarnica (za djelokrug gospodarstva, poduzetništva i obrta)


      Ulica grada Vukovara 78
      Primanje stranaka radnim danom od 8:30 do 13:30 sati
      tel: 01/6106-842, 01/6106-841
      Opširnije...