Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.04.- 31.10.2022 godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:

– stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
– stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
– polaganja naučničkog ispita
– stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
– ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.

Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

a) Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00 /1.500,00 kuna
b) Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
c) Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
d) Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
e) Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
f) Polaganje naučničkog ispita – 1.200,00 kuna
g) Polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju – 800,00 kuna
h) Završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu – 2.000,00 kuna
i) Ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.04.2022. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Sve informacije o projektu  „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390