Trošak registriranja obrta

 Od 1. rujna 2021. godine, trošak registriranja obrta iznosi 0,00 kuna, s obzirom na to da je ukinuta upravna pristojba koja se do tada naplaćivala.

.