Kako registrirati obrt

Kako registrirati obrt?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o osnivanju obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,…).

Podnošenje prijave za osnivanje novog obrta možete napraviti na četiri načina:

 • dolaskom u nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba,
 • putem interneta, korištenjem usluge e-Obrt unutar sustava e-Građani
 • putem sustava START – Elektroničkog pokretanja poslovanja ili
 • putem servisa Vlade Republike Hrvatske HITRO.HR

1. KORAK

 • nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagrebaprema sjedištu obrta. Ukoliko se prijava podnosi putem e-Obrta nije potrebno dolaziti u nadležno upravno tijelo, već se sve odvija putem interneta
 • upitati za detaljnije informacije (u slučaju korištenja e-Obrta, pročitati upute)
 • prikupiti potrebnu dokumentaciju:
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika putne isprave, prijava boravka u Republici Hrvatskoj ili preslika osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj (za strance)
  • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
  • dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
  • za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
  • za povlašetene obrte: povlasticu, odnosno dozvolu koju izdaje nadležno ministarstvo, odnosno drugo tijelo čija je nadležnost propisana posebnim propisom ovisno o djelatnosti
 • ispuniti obrasce koje ćete dobiti u nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI). Ukoliko se prijava podnosi putem e-Obrta nije potrebno preuzimati i ispunjavati obrasce, nego se podaci upisuju putem formi online servisa e-Obrt.
 • uplatiti troškove registriranja (broj računa i iznose ćete dobiti u nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba, odnosno putem servisa e-Obrt, ako koristite taj servis)

2. KORAK

 • preuzeti rješenje o upisu obrta u Obrtni registar u nadležnom upravnom tijelu županije/Grada Zagreba odnosno u uredu HITRO.HR
  Ukoliko je prijava bila podnesena putem online servisa e-Obrt, rješenje o upisu obrta u Obrtni registar biti će dostavljeno u osobni korisnički pretinac obrtnika (OKP).
 • izraditi pečat
 • otvoriti žiro račun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

 • prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava