Pretraživač Obrtnog registra

aranzman

Pretraživač Obrtnog registra je internet aplikacija putem koje možete pretraživati sve obrte (aktivne i one koji su u statusu odjave), registrirane u Republici Hrvatskoj.

Nakon izvršene pretrage, za svaki obrt, može se bez naknade preuzeti neslužbeni i/ili službeni izvadak iz Obrtnog registra.

Idi na stranicu