Pretraživač Obrtnog registra

aranzman

Pretraživač Obrtnog registra je internet aplikacija putem koje možete pretražiti sve obrte (aktivne i one koji su u statusu odjave) registrirane u Republici Hrvatskoj.

Nakon izvršene pretrage, za svaki obrt, može se bez naknade preuzeti neslužbeni i/ili službani izvadak iz Obrtnog registra.

Idi na stranicu