Kontakti

Kontakti – upravna tijela nadležna za provođenje postupka upisa u Obrtni registar

Za sva pitanja vezano uz registriranje obrta, kao i vezano uz provođenje promjena upisanih podataka već registriranih obrta te dobivanje odgovarajućih ovjerenih dokumenata (izvadaka i slično) najbolje je obratiti se direktno nadležnim upravnim tijelima županije odnosno Grada Zagreba, prema sjedištu obrta.

Zakonom o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13, 127/19 i 41/20 – ispravak), propisano je da poslove u svezi s obavljanjem djelatnosti obrta, uključujući i upis u Obrtni registar, obavlja nadležno upravno tijelo (prema sjedištu obrta) županije odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na obrt.

Točne nazive svih 107 lokacija u RH i njihove adrese i kontakt podatke te mape na kojima možete vidjeti njihove lokacije možete pogledati na poveznici: GDJE REGISTRIRATI OBRT.

Kontakti:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
e-mail: javnost@mingor.hr
centrala: 01/3717-111
faks: 01/3717-149

UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT

Ulica grada Vukovara 78
Tajnica Uprave:
tel: 01/6106-120
fax: 01/610-60-86

PISARNICA (za djelokrug gospodarstva, poduzetništva i obrta)

Primanje stranaka radnim danom od 8:30 do 13:30 sati
tel: 01/6106-842, 01/6106-841